Ambulante Spoedhulp Jeugd Twente

Curess is met ingang van 01 januari 2019 een van de aanbieders van Ambulante Spoedhulp Jeugd in de regio Twente. Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Wanneer er een crisis ontstaat door het wegvallen van verzorgers. Wanneer verzorgers plotseling door omstandigheden de opvoeding niet meer kunnen verzorgen. Wanneer iemand plotseling helemaal geen thuis of geen dak meer boven zijn of haar hoofd heeft. Ambulante Spoedhulp biedt dan eerste hulp en ondersteuning. Curess is een van de aanbieders in de regio Twente.

Wanneer er spoedhulp nodig is loopt dit via het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente.

Per 1 januari 2019 start het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente. Dit Coördinatiepunt is een samenwerkingsverband van Twentse zorgorganisaties dat tot doel heeft dat ieder kind de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft in een crisissituatie. Het Coördinatiepunt zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren. Zo levert het Coördinatiepunt door intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en verkorten van trajecten door versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp.

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers, 24 uur per dag. Achter dit telefoonnummer, werken de specialistische organisaties samen.

Werkwijze

De erkende verwijzer constateert dat er een crisis is en belt naar het Coördinatiepunt. Het Coördinatiepunt bekijkt wat nodig is om deze crisis op te lossen. De medewerker van het Coördinatiepunt informeert altijd bij de erkende verwijzer of er sprake is van een crisis of dat een advies volstaat. Er wordt gestreefd naar een maatwerkoplossing.  

Samenwerking

Binnen het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werken Jeugdzorg, Jeugd GGZ en LVB-sector samen. Daarnaast is er nauw overleg met Veilig Thuis Twente.

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente werkt met de volgende uitgangspunten:

 • 1 kind, 1 gezin, 1 plan
 • Regie zo veel mogelijk bij het kind en/of systeem
 • Eigen kracht wordt ondersteund en versterkt
 • Ambulant, tenzij…

Als het crisis is?

Wanneer een crisis ontstaat zal de erkende verwijzer die betrokken is bij de crisis (huisarts, politie, Veilig Thuis, ziekenhuis etc.)  de melding doen bij het coördinatiepunt.

Veilig Thuis

In geval van een crisis, huiselijk geweld en of kindermishandeling kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Twente. 0800-2000Blijf op de hoogte...

met ons blog over de ontwikkelingen binnen Curess en het werkveld

 • Vacature Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg Twente

  25 februari 2019

  Wij zoeken voor  de regio Twente een aantal :

  Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge organisatie die  jeugdhulp en...

 • Vacature Ambulant Hulpverlener in de regio Midden IJssel / Oost Veluwe

  19 februari 2019

  Wij zoeken voor  de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) een:

  Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge...

Twitter @curess_jeugd