Begeleidingsprogramma Schoolverzuim

Curess Twente

Het probleem schoolverzuim komt steeds vaker voor. De gedragsmatige aanpak van straffen en belonen alleen, is niet effectief. Voor veel van de ouders die een kind hebben wat thuis zit, is het gevoel alles al geprobeerd te hebben herkenbaar.  Binnen Curess Twente gaan wij ervan uit dat ouders krachtige mensen zijn die wellicht met een licht accent verschil, het verschil kunnen maken in de thuis situatie. Hierdoor zijn kinderen/jongeren sneller in staat de schoolgang weer op te pakken.

Om dit in een periode van 10 maanden (schooljaar) mogelijk te maken heeft Curess Twente een speciaal begeleidingsprogramma ontwikkeld voor ouders en kinderen waarbij schoolverzuim als (zichtbaar) probleem op de voorgrond staat.


Kernwaarde:
Schoolverzuim is veel meer dan alleen een motivatie probleem!

Begeleidingstraject:

Binnen de praktijk Curess Twente is er door jarenlange ervaring een programma aanbod ontwikkeld. Dit begeleidingsprogramma kan door gemeenten (consulenten jeugd en leerplichtambtenaar) ingekocht worden en stelt in staat toe te werken naar een herstart van de schoolgang. Deze manier van werken is gebaseerd op het belang van identiteitsontwikkeling bij de belangrijke ander (belangrijke Anderen zijn bijvoorbeeld ouders, docenten enz).

Fase 1:

Analyse identiteitsontwikkeling ouders:
Schoolverzuim is een gezinsprobleem en vraagt om een gezamenlijke inzet vanuit het gehele gezin. Daarom is het van groot belang om de identiteitsontwikkeling van beide ouders te onderzoeken en te concretiseren. Door deze analyse is het goed mogelijk een antwoord te geven op de vraag of de manier van opvoeden door de ouders past bij de ontwikkelingsvraag van het kind. Als dit niet het geval is maken wij graag samen met de ouders en in samenspraak met het kind zelf een analyse. Hierdoor kan er opnieuw verbinding ontstaan tussen ouders en kind.


Analyse beleving kind/jeugdige:

Kinderen of jongeren met een gemiddeld intelligentie weten vaak verrassend veel te vertellen. In gesprek gaan met het kind of de jeugdige is belangrijk. Op deze manier komen wij te weten hoe er wordt gekeken naar het functioneren van de ouders. Verder is het van belang om erachter te komen of de hulpvraag van de ouders dezelfde is als de hulpvraag van het kind? In sommige gezinssituaties komen wij erachter dat het kind geen hulpvraag heeft en door zijn gedrag alleen maar wil aangeven ouders niet te snappen en te verdragen.


Analyse school van herkomst:

Er word contact opgenomen met de school van herkomst. In gesprek met de school wordt vaak duidelijk of en op welke manier er sprake is van bijvoorbeeld onaangepast gedrag van het kind of de jeugdige. De school word ook gevraagd hun eigen visie te geven rondom de vraag hoe dit gedrag is ontstaan.


Fase 2

Na de eerste fase wordt er daadwerkelijk gestart met het begeleiden van de ouders en de jeugdige. Dit vindt in eerste instantie alleen plaats in de thuis situatie. De begeleiding ontstaat vooral uit gespreksvoering rondom de vraag: hoe ziet de eigen identiteitsontwikkeling van de ouders eruit en wat kan je met deze kennis doen om de bejegening van je kind aan te passen?

Daarnaast vinden er individuele begeleidingscontacten plaats met het kind. Die contacten hebben een twee sporen beleid. Enerzijds samen opnieuw bezig zijn met lesstof. Tweede spoor is ruimte en betekenis geven aan emotie van het kind. Vanuit dit centrale gespreksthema kan er, waar nodig, een begin worden gemaakt met een verdere ontwikkeling van de identiteitsontwikkeling van het kind zelf. Door middel van voordoen laten wij de ouders zien en beleven dat een verschil in bejegening grote gevolgen kan hebben voor het welzijn van het kind. Hierdoor kan grensoverschrijdend gedrag afnemen omdat het kind niet langer duidelijk hoeft te maken dat het zich onvoldoende positief kan spiegelen aan ouders en andere belangrijke anderen.

Daarnaast krijgen ouders feedback opnieuw of op een andere manier hun rol als belangrijke identiteitsfiguur op te pakken.


Fase 3

Laag frequent contact met de ouders en het kind om te kijken of ouders hun bejegening blijvend kunnen aanpassen en het monitoren van de resultaten hiervan bij de (identiteits-) ontwikkeling van het kind of de jeugdige zelf.


Blijf op de hoogte...

met ons blog over de ontwikkelingen binnen Curess en het werkveld

 • Vacature Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg Twente

  25 februari 2019

  Wij zoeken voor  de regio Twente een aantal :

  Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge organisatie die  jeugdhulp en...

 • Vacature Ambulant Hulpverlener in de regio Midden IJssel / Oost Veluwe

  19 februari 2019

  Wij zoeken voor  de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) een:

  Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge...

Twitter @curess_jeugd