Langdurige laagfrequente psychiatrische gezinsbegeleiding.

Curess Twente

Wanneer u als ouder/verzorger deze programma beschrijving leest is er waarschijnlijk door een consulent jeugd van uw gemeente het programma LLPG van Curess Twente geïndiceerd. Dat betekent in de praktijk vaak dat u voorafgaand bij Karakter of een andere jeugd GGZ organisatie een vorm van gezinshulpverlening/behandeling hebt gehad. Dit kan bijvoorbeeld IPG (intensieve psychiatrische gezinsbehandeling) zijn. Tijdens het IPG traject heeft u tips, advies en handvaten gekregen om de situatie in uw gezin weer stabiel(er) te verkrijgen.

Wij spreken veel gezinnen die baat hebben gehad bij deze vorm van behandeling in de thuis situatie. Het feit dat er een therapeut of behandelaar met u mee kijkt in de gezinssituatie is van toegevoegde waarde waardoor het afscheid van deze therapeut voor uw gevoel vaak te vroeg komt. Diep ingesleten patronen zijn niet zomaar na drie maanden verdwenen. U als ouder weet als geen ander hoe lastig het soms kan zijn om verandering in uw gedrag, en dat van uw kinderen vast te houden. Ieder mens valt regelmatig weer terug in oude (gedrags) patronen.

In samenwerking met Karakter Almelo heeft Curess Twente daarom nagedacht over een nauwe aansluiting op met name de IPG trajecten. Dit heeft geresulteerd in een programma LLPG wat nauw aansluit op een aflopend IPG traject. In de praktijk betekent dit dat een begeleider van Curess Twente tijdens de laatste twee afspraken die u heeft met uw behandelaar van de IPG,  aansluit bij u thuis. Dit resulteert in een “ warme” overdracht. Een warme overdracht houdt concreet in dat wij direct aansluiten op de behandeldoelen die u samen met uw behandelaar heeft opgesteld in het behandelplan. De inhoudelijke begeleiding wordt op die manier direct gewaarborgd waardoor er zo min mogelijk tijd en energie gaat zitten in een overdracht van de ene naar de andere organisatie en begeleider/behandelaar.

Voor wie is LLPG bedoeld?

Het LLPG traject wat Curess Twente aanbiedt is er voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar oud. In het gezin zijn er problemen geweest die samenhang lieten zien met de psychiatrische problemen van het kind. Deze problemen zijn door het IPG traject gestabiliseerd. De volgende stap is het bestendigen of inslijten van nieuwe patronen in het gedrag van de individuele gezinsleden. Het einddoel van het LLPG programma is dat u als ouder weer voldoende vertrouwen heeft in het zelfstandig aansturen van uw gezin. U heeft hierbij het gevoel dat:

 1. De ontwikkeling van uw kind weer normaal kan verlopen.

 2. U weer grip heeft op uw kind.

 3. U zich blijvend gesteund voelt door uw omgeving (familie, vrienden, docenten team op school).

 4. Er meer momenten van rust en harmonie worden ervaren.

 5. U de uitdagingen die het gezin blijft houden kan overzien.


Mocht u  vragen hebben of extra uitleg wensen, bel of email gerust met ons! Wij zijn goed bereikbaar via het telefoonnummer 0657594425 (Marcel Koedijk) of 0625200371 (Nienke Jansen)Blijf op de hoogte...

met ons blog over de ontwikkelingen binnen Curess en het werkveld

 • Vacature Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg Twente

  25 februari 2019

  Wij zoeken voor  de regio Twente een aantal :

  Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge organisatie die  jeugdhulp en...

 • Vacature Ambulant Hulpverlener in de regio Midden IJssel / Oost Veluwe

  19 februari 2019

  Wij zoeken voor  de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) een:

  Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge...

Twitter @curess_jeugd