Samenwerking PCPO Rijssen en Curess

Wat kan Curess voor PCPO Rijssen betekenen?

Als school kun je je op verschillende manieren zorgen maken over een kind. De cognitieve ontwikkeling verloopt niet goed of juist heel goed. Dan kun je didactisch een heleboel aanpassingen doen. Maar wanneer de cognitieve ontwikkeling wordt belemmerd doordat er problemen zijn op sociaal-emotioneel gebied en/of ontwikkelingsstoornissen (zoals bijvoorbeeld autisme, A(D)HD) wordt dit lastiger. Hierbij is het betrekken van ouders en de thuissituatie erg belangrijk.  Daarbij zou Curess een rol kunnen spelen.

Criteria om Curess in te schakelen bij zorgen over een leerling:
- Na gesprekken met ouders op school lopen jullie vast.
- (V)echtscheiding.
- Net een diagnose gesteld bij een leerling.

Gedrag van een leerling in de klas, zoals:
Theatraal.
Snel huilen.
Concentratieproblemen.
Broekpoepen.
Niet samen kunnen werken.
Gedrag wat niet past bij de leeftijd van een kind, identiteitsontwikkeling verloopt niet goed.
Niet op hun beurt kunnen wachten, niet kunnen omgaan met uitgestelde aandacht.
Dwingend naar medeleerlingen en/of leerkrachten.
Plotseling verandering in gedrag zien van een kind.

Route:

School -> anoniem bij Curess casus voorleggen -> school informeert ouders -> ouders gaan naar de gemeente (beschikking aanvragen) -> ronde tafelgesprek gemeente en ouders (indien nodig ook met school en/of Curess) -> Curess start ondersteuning en houdt korte lijnen met school -> regelmatig evaluaties met school, ouders en Curess.

Wat kunnen we voor jullie betekenen:

Curess werkt met begeleiders (orthopedagogen en psychologen). We zijn gespecialiseerd in het werken met gezinnen waarbij de communicatie tussen ouders en kinderen aandacht vraagt.  De problemen die we in de gezinnen tegenkomen zijn vaak gerelateerd aan problemen die te maken hebben met autisme, ADHD en/ of ADD. Daaruit voortkomende gedragsproblemen zijn vaak te herleiden uit de socialisatie geschiedenis van de ouders/opvoeders. Ouders koppelen regelmatig de gedragsproblemen van hun kind aan een DSM 4 stoornis. Curess vraagt zich eerst af of naast de al dan wel of niet aanwezige diagnostiek, er sprake heeft kunnen zijn van identificatie en separatie van het kind bij zijn gezonde volwassenen. Deze volwassen kunnen de ouders zijn of belangrijke anderen in de netwerk van het kind. 

Wij komen dan vaak tegen dat ouders zelf nog werk te verzetten hebben wanneer het bijvoorbeeld gaat om een geïntegreerde persoonlijkheid met gezonde vormen van afweer. De combinatie neurobiologische kwetsbaarheden en minder goed tot slecht geïntegreerde persoonlijkheid van de ouders leiden in de praktijk vaak tot forse vormen van psychiatrisch gedrag bij kinderen met Autisme of een andere ontwikkelingsstoornissen. Vanuit Curess vragen wij de ouders van deze kinderen en/of jongeren toestemming om samen een analyse te maken van de socialisatie geschiedenis van beide ouders. Vaak een ambitieus traject waarbij ouders regelmatig het verschil tussen hulp vragen en hulp verdragen ervaren en samen met ons doormaken. 

Werkwijze Curess:

De begeleiding vanuit Curess heeft een outreachend karakter, wij gaan naar het kind en hun ouders in hun eigen omgeving. We zijn flexibel en we kunnen de tijd nemen om kinderen te leren kennen en te kijken wat er achter hun gedrag schuilt. Verder zullen wij contacten onderhouden met school, gemeente, hulpverlening of andere belangrijke instanties.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat een kind zich op school en thuis weer prettig gaat voelen en zich beter gaat ontwikkelen!

Blijf op de hoogte...

met ons blog over de ontwikkelingen binnen Curess en het werkveld

 • Vacature Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg Twente

  25 februari 2019

  Wij zoeken voor  de regio Twente een aantal :

  Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge organisatie die  jeugdhulp en...

 • Vacature Ambulant Hulpverlener in de regio Midden IJssel / Oost Veluwe

  19 februari 2019

  Wij zoeken voor  de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) een:

  Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge...

Twitter @curess_jeugd