Systeem begeleiding

Geen mens staat op zichzelf, ook al kan dat soms zo voelen.

Iedereen is onderdeel van een groter geheel: een school, werkkring, straat, geloofsgemeenschap.
En misschien wel de belangrijkste: je gezin en familie. Zij zijn -samen met andere familieleden- vaak ontzettend belangrijk voor je ontwikkeling.
Je bent immers samen opgegroeid, je wordt door elkaar gevormd. Ook als iemand problemen ervaart en hulp nodig heeft, is er voor de omgeving een belangrijke rol weggelegd.
Deze kring van naaste familie om de hulpvrager heen noemen we in vaktaal 'systeem'.
Wij hechten er veel waarde aan om gezins- en/of familieleden te betrekken bij de hulpverlening.

Systeembegeleiding is gericht op alle onderdelen van het systeem, of ook wel in de volksmond genoemd, het gezin. Deze vorm van begeleiding is erop gericht om een kwalitatief betere manier van omgang met elkaar te vinden waarbij we werken aan een betere communicatie en interactie tussen de gezinsleden.
Binnen de systeembegeleiding vinden wij het belangrijk te kijken naar vijf belangrijke leef- en ontwikkelgebieden. We doen dit omdat wij van mening zijn dat deze vijf 'bouwstenen' onder andere de basis vormen om goed te kunnen functioneren in het leven. We zien deze bouwstenen als een fundering onder het huis (de jeugdige of het gezin). Hoe steviger de fundering, hoe steviger het huis in het leven kan staan. Tijdens begeleidingsmomenten zullen deze bouwstenen, de fundering, besproken worden. Dat wat goed loopt, zullen we samen zo behouden. Dat wat aandacht nodig heeft, zullen we samen versterken. De bouwstenen waarop de fundering van je leven én goede zorg gebouwd is, bestaat volgens ons uit : 1. Gezondheid en voeding 2. Financiën en Veiligheid 3. Sociaal systeem (gezin) en sociale contacten 4. Beweging en Sport 5. Zelfontplooiing

Tijdens de systeembegeleiding kijken wij vooral naar bouwsteen 3. Sociaal systeem (gezin) en sociale contacten. Wij onderzoeken met het hele gezin wie welke rol heeft en hoe de verschillende gezinsleden op elkaar reageren. Tot slot proberen wij de verschillende gezinsleden te motiveren zelf antwoord te geven op de vraag of ze gelukkig zijn met hun rol en waarom. Deze gesprekken kunnen soms best lastig zijn. Wij maken regelmatig mee dat er tranen vloeien omdat met name kinderen zich minder of zelfs niet gesteund voelen bij en tijdens hun eigen identieke beleving van de gezinssituatie. Daarnaast is het de uitdaging voor het hele systeem(gezin) om elk uniek lid het gevoel te geven zich voldoende vrij en veilig te voelen om zichzelf te kunnen zijn.


Bovenstaand programma is een pittig zorgprogramma waarbij wij in de eerste drie maanden twee keer in de week bij het gezin thuis komen. Het is belangrijk om van te voren met elkaar door te spreken of deze tijdsinvestering praktisch haalbaar is. Daarnaast moet de wil om er samen iets van te maken er zijn.

Blijf op de hoogte...

met ons blog over de ontwikkelingen binnen Curess en het werkveld

 • Vacature Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg Twente

  25 februari 2019

  Wij zoeken voor  de regio Twente een aantal :

  Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge organisatie die  jeugdhulp en...

 • Vacature Ambulant Hulpverlener in de regio Midden IJssel / Oost Veluwe

  19 februari 2019

  Wij zoeken voor  de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) een:

  Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge...

Twitter @curess_jeugd