5 June 2019

Wat is ambulante spoedhulp binnen Curess?

Een crisis en wat dan?

Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Bijvoorbeeld wanneer er een crisis ontstaat door het wegvallen van ouders of verzorgers, of als je kind voor jou niet meer bereikbaar is. Wanneer de veiligheid binnen het gezin niet meer aanwezig is. Ambulante Spoedhulp (of Crisishulp) biedt dan een eerste hulp en ondersteuning. Curess is met ingang van 1 januari 2019 één van de aanbieders van Ambulante Spoedhulp Jeugd in de regio Twente en van het product Crisis in de regio Midden IJssel / Oost Veluwe.

Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente

Wanneer er spoedhulp nodig is loopt dit via het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente. Dit coördinatiepunt is een samenwerkingsverband van Twentse zorgorganisaties dat tot doel heeft dat ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft in een crisissituatie. Het Coördinatiepunt zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren. Zo levert het Coördinatiepunt door intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en zorgt het voor verkorten van trajecten door versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp.

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers, 24 uur per dag. Achter dit telefoonnummer werken de specialistische organisaties samen.

Hoe werkt het?

De gemeente of andere erkende verwijzer constateert dat er een crisis is en belt naar het Coördinatiepunt. Het Coördinatiepunt bekijkt wat nodig is om deze crisis op te lossen. De medewerker van het Coördinatiepunt informeert altijd bij de gemeente of de erkende verwijzer of er sprake is van een crisis of dat een advies volstaat. Er wordt gestreefd naar een maatwerkoplossing.

Samenwerking

Binnen het Coördinatiepunt werken Jeugdzorg, Jeugd-GGZ en LVB-sector samen. Daarnaast is er nauw overleg met Veilig Thuis Twente.

Het Coördinatiepunt werkt met de volgende uitgangspunten:

  • 1 kind, 1 gezin, 1 plan;
  • Regie zoveel mogelijk bij het kind en/of systeem;
  • Eigen kracht wordt ondersteund en versterkt;
  • Ambulant, tenzij...

Veilig Thuis Twente

In geval van huiselijk geweld en of kindermishandeling of vermoedens daarvan, kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Twente op telefoonnummer 0800-2000.

Terug naar overzicht
Deel dit topic!
Andere interessante topics
De gezinswerker thuis Lees meer
Wat is reguliere ambulante hulpverlening binnen Curess? Lees meer
Hulpverlening van Curess na GGZ-behandeling Lees meer