Voor de ouders/verzorgers

Een verwijzing naar Curess  is op verschillende manieren mogelijk.  Als ouder is het belangrijk dat u zich meldt bij het jeugd en/of WMO loket van de gemeente waar u woonachtig bent. U ontvangt daar een intakeformulier welke u kunt invullen en retour kunt sturen. Naar aanleiding van dit intakeformulier wordt er door een consulent Jeugd-WMO contact met u opgenomen. Tijdens dit gesprek zal duidelijk worden of de gemeente akkoord is met een verdere analyse van uw hulpvraag of dat er per direct aangegeven wordt dat de inzet van professionele of specialistische zorg niet nodig wordt geacht. Na een eerste positieve beoordeling door de gemeente wordt samen met u een afspraak gepland voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Tijdens dit huisbezoek (het gesprek vindt incidenteel ook op het gemeentehuis plaats) zal er een verdere analyse en inschatting worden gemaakt van de door u gestelde hulpvraag. 

Tijdens het gesprek met de gemeenteconsulent kunt u aangeven dat u een voorkeur heeft voor Curess . De gemeente is niet verplicht deze voorkeur over te nemen. De gemeente bepaalt welke zorgaanbieder het beste past bij uw hulpvraag. 

Vanuit Curess bieden wij consultatie voor ouders die nog niet weten of zij zich willen melden bij de gemeente voor de aanvraag van specialistische begeleiding. Tijdens een telefoongesprek helpen wij u bij het concretiseren van uw hulpvraag en leggen wij uit welk begeleidingsaanbod wij kunnen aanbieden. 


Voor gemeente consulenten (Jeugd en WMO) en andere verwijzers

Voor een verwijzing naar Curess kunt u contact opnemen met 0548-745800. U zal direct in contact worden gebracht met een van onze teamcoördinatoren  of een van de andere collega's. Tijdens het telefonisch contact nemen wij anoniem de situatie/casus door. Doel hiervan is om te bezien of Curess het juiste hulpaanbod/zorgpad kan bieden voor de betreffende cliënt.  Wij zijn gewend om te werken zonder wachtlijsten, waardoor een start van het traject vaak op korte termijn gerealiseerd kan worden. Wij vinden het belangrijk om de gemaakte afspraken vast te leggen in een beschikking. Voor de zorg die wij bieden, vragen wij een beschikking. In gesprek stemmen wij met de betrokken consulent af hoeveel uren en welke functie hier verder bij nodig zijn. 


Aanmeldformulieren zijn te vinden onder het kopje Contact.

Wachtlijst:

In overleg bepalen wij samen met de verwijzer of het mogelijk is om direct te starten. Met name bij de casussen waar een groot aantal uren ingezet moet worden kan het zijn dat er eerst met een kleiner aantal uren gestart wordt. Zodra er meer ruimte is kan dit aantal worden uitgebouwd.

Blijf op de hoogte...

met ons blog over de ontwikkelingen binnen Curess en het werkveld

 • Vacature Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg Twente

  25 februari 2019

  Wij zoeken voor  de regio Twente een aantal :

  Ambulant Hulpverleners Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge organisatie die  jeugdhulp en...

 • Vacature Ambulant Hulpverlener in de regio Midden IJssel / Oost Veluwe

  19 februari 2019

  Wij zoeken voor  de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) een:

  Ambulant Hulpverlener Jeugdzorg

  (Schaal 8 CAO Jeugdzorg)

  Wie zijn wij?

  Curess is een jonge...

Twitter @curess_jeugd